Turistické zajímavosti

Chrám sv. Petra a Pavla

 • Kategorie: kostel
 • Adresa: náměstí E. Beneše
 • www:
 • Popis: Děkanský barokní chrám sv. Petra a Pavla je nejstarším varnsdorfským kostelem, dokončeným v roce 1777. V roce 1830 zde byla poprvé uvedena celá Beethovenova Missa solemnis (pamětní deska umístěna nad bočním vchodem). Vnitřní zařízení je rokokové a klasicistní. V roce 1904 byly instalovány varhany, které postavil varhanář Eule z Budyšína.

Kostel sv. Františka z Assisi

 • Kategorie: kostel
 • Adresa: Studánka
 • www:
 • Popis: Zdaleka viditelný pseudorománský kostel v části Studánka pochází z roku 1872.

Kostel sv. Karla Boromejského

 • Kategorie: kostel
 • Adresa: Karlova
 • www:
 • Popis: Kostel sv. Karla Boromejského (tzv. kostel bez věže) byl postaven v letech 1904-1912. Klášterní pseudogotický kostel je jediným kostelem v celé litoměřické diecézi zasvěceným tomuto světci. Stavbu projektoval městský stavitel Antonín Möller. Kvůli nedostatku peněz nebyla věž dokončena. V r. 1992 byl zde slavnostně vysvěcen největší zvon v ČR z dílny rodiny Dytrychovy, vážící 2.550 kg a nesoucí nápis: Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky rozháním.

Kříž na křižovatce ulic Hradní a Petra Bezruče

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž opravený a znovu vysvěcený v roce 2005, kdy byla doplněna část pískovcové hlavice a byl opatřen nově malovaným Kristem na plechu, stejně tak jako Pannou Marií a štítkem.

Kříž na Studánce

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž vlevo u silnice na Rumburk byl opravován v letech 2001-2002, kdy byl i znovu vysvěcen. Zbytky postav kříže malované na plechu byly sejmuty a podle nich zhotoveny zámečnickou dílnou Novák plechy nové. Ty pak koloroval Miroslav Hejný a kamenné části ošetřil Aleš Liška.

Kříž na Studánce

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž původně stál na Studánce u domu č. 2, odkud byl po konzultaci s odborníky přemístěn. Po získání grantu z Nadace OF (prostřednictvím Kruhu přátel muzea Varnsdorf) mohl být roku 2003 po opravě přemístěn na nově určené místo pod vodní nádrží vlevo od silnice do Rumburku; poté v roce 2004 vysvěcen.

Kříž Nejsvětější Trojice

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž Nejsvětější Trojice v Bratislavské ulici u čp. 2706, opravený zásluhou Kruhu přátel muzea Varnsdorf díky grantu Nadace VIA v roce 2004. Znovuvysvěcení se kříži dostalo v roce 2005.

Kříž v Husitské ulici

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž opravený v roce 2006 z prostředků města. Korpus Krista renovován v původních barvách. Znovuvysvěcen v roce 2007.

Kříž v Kollárově ulici

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž v Kollárově ulici u domu čp. 336 byl opraven z prostředků města v letech 2005-2006, znovuvysvěcen v r. 2007. Byla zhotovena zničená polovina kamenné hlavice soklu, nalezen a opraven původní korpus Krista. 

Kříž v uličce Pod strání

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž zrestaurovaný (kamenické práce a zlacení korpusu Krista) a znovuvysvěcený v roce 2007.

Kříž v ulici Petra Bezruče

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž, poškozený v roce 2001 neopatrností při prořezu stromů, byl restaurován péčí Kruhu přátel muzea Varnsdorf v roce 2002 a znovu vysvěcen.

Kříž v ulici Pohraniční stráže

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž byl opraven v roce 2007 (s úpravou prostranství, zbudováním nové opěrné zdi, kamenickými pracemi a polychromií korpusu).

Kříž v ulici Tajchmanově

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž v ulici Tajchmanově se třemi sokly, původně umístěný u staré cesty vedoucí nad domkem čp. 1009, byl zároveň s rekonstrukcí přemístěn na prostranství v majetku města. Jeho oprava byla dokončena v roce 2005 z grantu, který získal Kruh přátel muzea Varnsdorf. Slavnostní vysvěcení se konalo v říjnu téhož roku.

Kříž v ulici Tovární

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Opravu kříže zajistil Kruh přátel muzea Varnsdorf, k opětnému vysvěcení došlo v říjnu 2002.

Kříž v ulici Žitavská

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Kříž stojící na rohu ulic Žitavská a Hašlerova byl opraven z prostředků města v roce 2005, na opravu přispěla firma SP Metal, na jejímž pozemku stojí. K opětnému vysvěcení došlo v roce 2007.

Lichtenštejnské kameny

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: Menší kámen je v blízkosti lesní cesty za bývalou hájenkou na konci Hřbitovní ulice (u Zajíčků), větší v prostoru nazývaném "U lágru".

Lidová architektura

 • Kategorie:
 • Adresa: Varnsdorf
 • www:
 • Popis: Jedinečným architektonickým fenoménem tohoto kraje v severních Čechách a Horní Lužici je typ podstávkových domů. K jejich typickému znaku patří roubené přízemí s vnější podstávkou nesoucí horní patro se střechou.

Novogotický tzv. Červený kostel

 • Kategorie: kostel
 • Adresa: T.G.Masaryka
 • www:
 • Popis: Základní kámen byl položen v květnu 1904, v prosinci 1905 byl "kostel míru" vysvěcen. Jedná se o unikátní církevní stavbu s glazovaných cihel. V roce 1906 byly vysvěceny varhany. Nyní není využíván.

Rodinná hrobka Bjarnata Krawce

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa: místní hřbitov
 • www:
 • Popis:

Starokatolický kostel

 • Kategorie: kostel
 • Adresa: Tyršova
 • www:
 • Popis: Kostel je z roku 1874, postaven v novorománském slohu. Velký zvon je darem Raimunda Artla. Alabastrová socha a reliéf Tří králů jsou dílem zdejšího umělce Vincence Pilze.

Švédská mohyla

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa:
 • www:
 • Popis: -též švédský hrob. Přírodní skalka z rozvětralého vulkanitu, na jejím vrcholu stojí dubový kříž s ukřižovaným Kristem/ malba na plechu/. V nice vytesané do skalky je umístěna na plechu malovaná postava Panny Marie. Je to připomínka na švédské tažení generála Wrangela r. 1642 a místní potyčku jednoho z jeho oddílů s posádkou hradu Tolštejna. Krátká krvavá bitka byla záminkou ke zničení tolštejnského hradu. Švédská mohyla byla ještě z iniciativy KPMV zařazena v roce 2000 vedením města do Místního programu obnovy venkova. Památka byla obnovena městem Varnsdorf a znovu vysvěcena v r.2005.

Valy na Studánce

 • Kategorie:
 • Adresa: Studánka
 • www:
 • Popis: Zbytky švédského opevnění z doby třicetileté války /1618 - 1648/.V roce 1643 Švédové drancují Varnsdorf. Město bylo několikrát postiženo ubytováním vojáků, jejich hrubým postupem, drancováním a vydíráním. V roce 1648 Švédové odcházejí, berou s sebou značně kořisti, hlavně dobytek.

Vyhlídková věž Hrádek

 • Kategorie: rozhledna
 • Adresa: Hradní
 • www:
 • Popis: Už od vzniku této vyhlídkové věže se Hrádek stal oblíbeným výletním místem a cílem mnoha turistů. Vyhlídkovou věž s restaurací /1904/ nechali postavit varnsdorfští členové Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Bližší popis-Tipy na výlet - rozhledny

Zvonička na Pěnkavčím vrchu

 • Kategorie: Sakrální památka
 • Adresa: Vrchlického ulice
 • www:
 • Popis: Původní zvonička je sroubená jen z prostých trámů stávala blíže domu čp. 829 u ulice Truhlářské. Její vznik lze přičítat "Ohňovému patentu císařovny Marie Terezie" z roku 1751, podle něhož musel být v každé obci zvon, kterým se v případě požáru ohlašovalo nebezpečí. 21. října 2000 byla zvonička opravena a slavnostně předána a svěřena v sousedství bydlícímu panu Maryškovi. Příští rok byla vybavena i zvonkem věnovaným rodinou Smolíkovou. Náklady za opravu hradil KPMV z vlastního rozpočtu, neboť přislíbená finanční pomoc od vedení města nikdy nenašla adresáta.