Srovnávací fotografie 2008

V roce 2008 slavilo město Varnsdorf 140. výročí svého povýšení na město. Při této příležitosti bylo vydáno několik zajímavých děl, mj. kalendář na rok 2008 (vydavatel TOS VARNSDORF), nebo Almanach (Město Varnsdorf). My vám dnes přinášíme několik párů fotografií z tohoto kalendáře i s předmluvou.
Zatímco staré fotografie byly použity z archivu muzea a soukromých sbírek, současné nafotili pánové Jiří Kotyk, Petr Ducháček, Josef Zbihlej, Aleš Novák a Jiří Sucharda. Texty připravili Jiří Sucharda, Josef Zbihlej, Jiřina Trebatická a Milan Šebek. Námět a příprava materiálů: Jiří Sucharda.

Předmluva

"Ale to je přece město! Nechcete být městem? Dám Vám své svolení" navrhlo Jeho Veličenstvo císař František II. zástupcům Varnsdorfu, když se s manželkou Marií Terezií kochali pohledem na největší vesnici mocnářství VARNSDORF. Tehdy, roku 1804, však otcové varnsdorfští císařský návrh zdvořile odmítli; potud Palmeho kronika. A tak se stalo, že Varnsdorf musel počkat plných 64 let než Jeho c. a k. apoštolské Veličenstvo František Josef I. milostivě schválil rozhodnutí z 28. července 1868 o povýšení Varnsdorfu na město. Století páry a rozkvětu průmyslu se podepsalo na vzhledu i velikosti a ani strádání prvé světové války nezabránilo jeho růstu. S první republikou se otvírají další možnosti, které se sice mění postupně ve starosti a zvraty vedoucí až k druhé světové válce, ale osobitost a specifický ráz města přetrvává. Ani radikální výměna obyvatelstva se zprvu nedotýká jeho charakteru. Až rázné popření všeho demokratického přináší s sebou i změny v samotném vzhledu města. Staré se bourá často bez ohledu na historickou cenu a dává se prostor všemu zdánlivě pokrokovému a modernímu. Čas však nezadržitelně plyne a přináší do života další prvek. Postupný odklon od šedých staveb paneláků k výstavbě rodinných domků s různorodostí jejich tvarů a nové pohledy na měnící se město. Vše se postupně uvolňuje a vrcholí "sametovou revolucí" a příchodem demokracie. Ta sice je radostná a často i bolí, ale nebrání nikomu v jakékoliv iniciativě. Vedení města již podruhé připravuje kulaté, i když ne nijak veliké, výročí povýšení Varnsdorfu z největší vesnice na město. TOS VARNSDORF a. s. iniciativně nabízí městu vydat k této události stolní kalendář. A pár nadšenců pro místní historii, fotografování a sběratelství se pouští s patřičnou euforií do realizace. Vše vypadá jednoduché a snadné. Vybereme pár starých fotografií města, nafotografujeme to samé v dnešní podobě a je hotovo. Vybrat však ze stovek starých pohlednic, přesně je identifikovat, stanovit pořadí důležitosti a nakonec zjistit, že nová zástavba současnou fotografii vůbec neumožňuje, stromy během století pěkně povyrostly a krásný dům, ze staré fotografie, již sní svůj věčný sen někde na zavážce. Výsledky jejich snažení posuďte sami.
Milan Šebek

Obrazová část

Obrazová část byla vydána také ve formě PF DVD, kterou vám nyní přinášíme ZDE. Hudbu pro tuto příležitost zkomponoval místní hudebník Michal Müller, autor a přednes básně Milan Hrabal. V současné době ještě připravujeme novou formu prezentace (animovaná galerie) tohoto počinu i s texty.
JS