Důležitá telefonní čísla

Důležitá telefonní čísla

   

Telefonní předvolba

412

Záchranná služba - tísňové volání

155

Lékařská pohotovost

412 372 444

Hasiči - tísňové volání

150

Policie

158 (PČR), 156 (městská)

Centrální tísňové volání dostupné ze sítě mobilních telefonů

112