Městské úřady a služby

Městské úřady a služby

Městský úřad Varnsdorf
nám. E.Beneše 470 - tel. 417 545 111
http://www.varnsdorf.cz
Úřad práce Varnsdorf
Melantrichova 1272 - tel. 950 111 499
Česká pošta
T. G. Masaryka 1587 - tel. 412 372 797
Studánka - tel. 412 372 594
Městské informační středisko REGIA a.s.
Národní 2855 - tel. 412 370 859
Domy s pečovatelskou službou
Lesní 2970 - tel.  412 371 466
Žitavská 3000 - tel. 412 372 484
Azylové ubytovny
Orlická 229 (pro matky s dětmi)
T. G. Masaryka 2470
Communio, sociálně pastorační středisko
Tyršova 1232, tel. 412 370 764
 http://www.communio.cz
Na Křižovatce, občanské sdružení
Národní 499, tel. 412 370 485
http://www.nakrizovatcevdf.eu
Hasiči - tísňové volání 150
(Hasičský záchranný sbor; Sbor dobrovolných hasičů)
Husova 552, tel. 412 372 221-2, 412 372 150
http://hasici.varnsdorf.cz
Policie ČR - tísňové volání 158
Obvodní oddělení, Havlíčkova 2040 - tel. 412 372 333
Pohraniční policie, Myslivecká 2410 - tel. 412 372 233
Referát cizinecké policie na HP, 5.května 137 - tel. 412 372 710
Městská policie - tísňové volání 156
Národní 488, tel. 412 371 620
Celní úřad
Národní 524, tel. 412 371 047, 412 372 624
Nemocnice Varnsdorf
Karlova 2280, tel. 412 372 445
Energetika (SČE, a.s.)
Obvodová služebna SČE, a.s. - tel. 412 372714
http://www.sce.cz
Plynárenské služby (SČP, a.s.)
tel. 1239 (bez předvolby), obchodní styk: 800 100 110
http://www.scplyn.cz
Vodovody a kanalizace (SčVaK, a.s.)
5. května 68 - tel. 412 372 702
http://www.scvk.cz
Technické služby města Varnsdorf
Sv. Čecha 1277 - tel. 412 372 576

Další služby:
Důležitá telefonní čísla
Ubytování
Restaurace