Zdravotní a sociální péče

Zdravotní péči zajišťuje ve Varnsdorfu řada zařízení. Jedním z nich je Nemocnice Varnsdorf. Hlavními odbornými pracovišti v nemocnici, jejímž zřizovatelem je Město Varnsdorf, byla v roce 1999 chirurgická ambulance, ortopedicko-traumatologická ambulance, gynekologická ambulance, rehabilitace. Lůžkovou část tvořila léčebna pro dlouhodobě nemocné. Kapacita 85 lůžek byla plně využita. V tomto zařízení pracovalo téměř 110 pracovníků, z nichž polovinu tvořil především střední zdravotnický personál a lékaři.

Druhé samostatné zdravotnické zařízení, Dětské lůžkové oddělení a ambulance Varnsdorf, bylo počátkem roku 1999 převedeno do nemocnice v  Rumburku.

Na počátku roku 1999 působilo ve městě 40 privátních lékařů, tj. 2,5 lékaře na 1000 obyvatel. Podle specializace zde ordinovalo 7 praktických lékařů pro dospělé, 7 lékařů pro děti a mládež, 3 gynekologové, 14 specialistů (internisté, lékaři kožní, oční a další). Stomatologů bylo 9, což v přepočtu na 1000 obyvatel představuje 0,6 lékaře. Léky ve městě nabízejí 3 lékárny. V přepočtu na 1 lékárnu připadlo 5416 obyvatel. Ve městě jsou rozmístěna další samostatná zařízení, specializující se například na rehabilitaci, logopedii.

Seznam lékařů působících ve Varnsdorfu i okolí, naleznete zde:
http://www.navstevalekare.cz/lekari/ustecky-kraj-k310/decin-o561/varnsdorf-m13363.html

Sociální zařízení

  • Dům s pečovatelskou službou I, Lesní 2970 - 75 bytových jednotek, z toho 30 bytů 1+1 a 45 garsoniér (tel.: 412 371 466)
  • Dům s pečovatelskou službou II, Žitavská 3000 - 45 bytových jednotek, z toho 18 bytů 1+1 a 45 garsoniér (tel.: 412 372 484)
  • Ubytovna pro matky s dětmi, Orlická 229 - viz kontatky OSVZ MěÚ
  • Communio, sociálně pastorační středisko, Tyršova 1232 (tel. 412 370 764)

Zájem o tato zařízení, především ze strany občanů, kteří nejsou schopní se o sebe postarat, je značný. V dalších letech požadavky na  takováto zařízení porostou, především z důvodu stále se zvyšujícího věku, kterého se občané budou dožívat a také v důsledku početně silných ročníků, které kolem roku 2005 začnou přecházet do věkové kategorie osob poproduktivního věku (nad 60 let).

Na sociálních dávkách město vyplatilo v roce 1999 téměř 21,8 mil. Kč. To představuje o 10,5 mil. Kč více než v předchozím roce. Část (45,3%) připadla na opakované peněžní příspěvky v rámci péče o nezaměstnané jedince. Na peněžních příspěvcích v rámci péče o rodinu a  děti bylo vyplaceno 10,5 mil. Kč. Opakované příspěvky byly vyplaceny v  1372 případech a jednorázové v 229 případech.

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Školství
Životní prostředí