Hospodářství

Varnsdorf patří mezi hospodářská centra české části Euroregionu Nisa. Město se stalo známým v tuzemsku i v zahraničí. Nemalou měrou k tomu přispěly výrobky z textilních firem Velveta a Elite a ze strojírenské firmy Továrny obráběcích strojů (TOS). Současná výroba v těchto firmách navazuje na dlouholeté tradice. Například již roku 1777 byly zaznamenány první pokusy ve výrobě sametu a manšestru.

Ekonomický potenciál Varnsdorfu představují především firmy zapsané v obchodním rejstříku, drobní podnikatelé a fyzické osoby, podnikající především podle živnostenského zákona.

Ke konci roku 1999 bylo v registru organizací zaevidováno celkem 261 právnických subjektů se sídlem ve městě, z nichž podstatnou část (164) tvořily společnosti s ručením omezeným. Významné postavení má však z hlediska podílu na zaměstnanosti obyvatel města 13 akciových společností.

Mezi právnickými subjekty převažují firmy se zaměřením na obchodní činnosti, kterých bylo zaregistrováno 84. Stavební činnost je hlavní náplní 14 firem, průmyslová činnost 33 firem. Průmyslové podniky jsou zaměřeny především na textilní výrobu, výrobu strojů a zařízení, kovových konstrukcí, pryžových a plastových produktů, výrobu potravin.

Živnostenský list byl vydán 1832 varnsdorfským občanům. Téměř polovina jej využívá především k provozování obchodní činnosti. K drobně průmyslové výrobě a opravám průmyslových výrobků bylo vydáno 226 živnostenských oprávnění a 252 k činnostem souvisejícím se stavebnictvím. Těch, kteří provozují svobodná povolání (profese soukromých lékařů, advokátů, agentů pojišťoven), bylo ve Varnsdorfu ke konci loňského roku 140. Z celkového počtu právnických subjektů bylo 59 se zahraničním kapitálem. K provozování živnosti bylo vydáno rovněž 71 oprávnění zahraničním osobám, z nichž téměř všechny podnikají v obchodě. Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků obdrželo od Městského úřadu celkem 35 zemědělců.

Rozhodující odvětví - průmysl - reprezentují výše zmíněné firmy Velveta, Elite a TOS. Rozhodujícím výrobním sortimentem a. s. Velveta jsou manšestry, následně pak dyftýny. Objemem výroby se řadí k předním výrobcům vlasových tkanin v Evropě. Zboží se exportuje do pěti světadílů. Akciová společnost Elite vyrábí široký sortiment punčochových výrobků s uplatněním na domácím a zahraničním trhu. Akciová společnost TOS Varnsdorf navazuje na 95 letou tradici výroby obráběcích strojů ve městě. Výrobní program firmy je založen na výrobě vodorovných vrtaček střední velikosti. Předností firmy je široký sortiment jejích výrobků.
Mezi další významné společnosti působící ve městě je například KWL, ReTOS či Vitana.

 

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Dopravní spojení
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí