Dopravní spojení

Město Varnsdorf je často spojováno s významným hraničním přechodem do Spolkové republiky Německo. Státní silnice, která prochází městem směrem k hraničnímu přechodu tak umožňuje dopravní napojení na silniční síť SRN. V minulosti to byl jeden z mála dopravních vztahů mezi Československou republikou a sousedními státy.

Směrem do vnitrozemí se tato silnice napojuje na trasu mezinárodní kamionové dopravy a zajišťuje dopravní spojení s ostatními okresy Euroregionu Nisa. Významnou dopravní komunikací Šluknovského výběžku je silnice spojující Varnsdorf s Rumburkem.
Počátek železniční dopravy se datuje rokem 1868. Přestože železniční doprava vstoupila do města později, došlo v souvislosti se železnicí k významnému rozvoji průmyslu. Městem prochází železniční tratě:

  • Varnsdorf - Děčín
  • Varnsdorf - Liberec
  • Varnsdorf - Seifhennersdorf (SRN)

V dalším období se s rozšířením železniční dopravy nepočítá. Případné změny by se měly týkat železniční trati Liberec - Hrádek - Žitava - Varnsdorf, jejím zdvojkolejněním a elektrifikací.

Město má s řadou ostatních obcí šluknovského regionu autobusové spojení. Vedle těchto místních autobusových linek, které mají výchozí stanicí Varnsdorf, procházejí městem i dálkové linky.

Vzdálenosti v km do vybraných měst

ČR:
Liberec 57,2 km
Praha 111,0 km
Ústí n L 68,4 km
Děčín 44,7 km
Č. Lípa 29,5 km
SRN:
Zittau 37,7 km
Bautzen 44,7 km
Görlitz 76,7 km
Löbau 63,2 km
Dresden 107,4 km

Hraniční přechody

Hraniční přechod Varnsdorf - Seifhennersdorf patří i přes zprovoznění nových silničních hraničních přechodů v české části Euroregionu Nisa stále k nejfrekventovanějším. V roce 1998 bylo na tomto přechodu odbaveno při vstupu do republiky 2 592 516 osob a při výstupu 2 447 625 osob. Počty osobních automobilů při vjezdu se pohybovaly okolo 845 tisíc a při výjezdu kolem 785 tisíc. Autobusů na tomto přechodu projelo do republiky 6906 a směrem do SRN 6769. Počtem odbavených autobusů se tento hraniční přechod zařadil na třetí místo mezi celními přechody se SRN.
Ve Šluknovském výběžku byla po roce 1990 zprovozněna řada silničních přechodů a především hraničních přechodů pro pěší.
Nejbližší přechody do Polska jsou v okrese Liberec, a to v Hrádku nad Nisou, Habarticích, Kunraticích, Novém Městě pod Smrkem. Významný přechod pro kamionovou dopravu je v Harrachově.

Další data a fakta:

Geografické prostředí
Demografie
Trh práce
Hospodářství
Bytový fond a výstavba
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Životní prostředí