Dotace ostatní

 

Zahraniční pomoc

Finanční mechanismy EHP / Norska
Finanční mechanismy (na veřejnosti známé jako „norské fondy“) se často mylně řadí mezi fondy EU. Jedná se o finanční prostředky, které poskytly tři členské země Evropského sdružení volného obchodu (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a zřídily pro tento účel Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru. K němu Norsko přispělo druhým Finančním mechanismem Norska. Cílem obou nástrojů je spolufinancovat projekty ve vybraných prioritních odvětvích a posílit tak schopnost nových členských států plně se účastnit vnitřního trhu rozšířeného EHP. Česká republika může v letech 2004-2009 čerpat na jednotlivé projekty prostředky v celkové výši 105.8 mil. EUR.

Kde získat informace:
Ministerstvo financí – Centrum pro zahraniční pomoc
www.eeagrants.cz

 

Finanční pomoc Švýcarska
Jedná se novou zahraniční pomoc, když na konci roku 2007 byla podepsána „Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“. Na základě této dohody bude moci České republika přijímat do roku 2011 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,780 mil. CHF
.

Kde získat informace:
Ministerstvo financí
www.swiss-contribution.cz

 

 

Dotace státní

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo financí

Státní fond životního prostředí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Státní fond rozvoje bydlení  

Státní fond dopravní infrastruktury 

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí
Revolvingový fond zřídilo Ministerstvo životního prostředí na podporu projektů s pozitivním vlivem na životní prostředí i udržitelný rozvoj.
Dotace Ústeckého kraje

 

 

Dotace od nadací 

Nadace ČEZ

Nadace partnerstvi

Zelená energie