Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání

5. 11. 2008 - Ing. Lukáš Vébr

Ohlášení živnosti/živností nebo podání žádosti/žádostí o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000 Kč

Každé další ohlášení živnosti/živností nebo další podání žádosti/žádostí o koncesi

500 Kč

Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení živnosti/živností, oznámení změny údajů uvedených v žádosti /žádostech o koncesi, které nepodléhají rozhodnutí o změně udělené koncese

100 Kč

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500 Kč

Rozhodnutí o schválení odp. zástupce pro koncesovanou živnost

500 Kč

Žádost o vydání výpisu, úplného výpisu nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku za každou započatou stránku

20 Kč

 

Předmětem poplatku není

a/ Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
b/ Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním orgánem z vlastního podnětu.
c/ Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
d/ Změna, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
e/ Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky

  • Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
  • Poplatek je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
  • Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní orgán jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.