Rady pro podnikatele

Rady pro podnikatele

5. 11. 2008 - Ing. Lukáš Vébr
Co je a co není živností, upravuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Co je a co není živností, upravuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Aby mohla fyzická osoba začít provozovat živnost, musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti.

Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou :
1/dosažení věku 18 let
2/způsobilost k právním úkonům
3/bezúhonnost

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost , pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.

Rozdělení živností
1/ Ohlašovací- které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení
Ohlašovacími živnostmi jsou:
a/živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v 
§ 21 a 22 živnostenského zákona
Obsahové náplně živností řemeslných naleznete ZDE
b/živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č.2 živnostenského zákona, není –li dále stanoveno jinak
Obsahové náplně živností vázaných naleznete ZDE
c/živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena
Obsahové náplně živnosti volné naleznete ZDE
2/ Koncesované-které smějí být provozovány na základě koncese. Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona.
Obsahové náplně živností koncesovaných naleznete ZDE


Další informace naleznete v průvodci živnostenským podnikáním.