Nová povinnost pro podnikatele

Nová povinnost pro podnikatele

1. 7. 2010 - Ing. Lukáš Vébr
Podnikatelům, kteří si od 1.7.2010 zřídí provozovnu, přidělí živnostenský úřad identifikační číslo provozovny.

Podnikatelům, kteří si od 1.7.2010 zřídí provozovnu, přidělí živnostenský úřad identifikační číslo provozovny. Tato povinnost je dána zákonem č.227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

Identifikační číslo provozovny je desetimístné číslo, které obdrží podnikatel při oznámení zahájení činnosti v provozovně živnostenskému úřadu. Pokud oznámí více provozoven, obdrží samostatné identifikační číslo provozovny ke každé své provozovně. Tímto identifikačním číslem provozovny pak je povinen od 1.7.2010 provozovnu označit. Povinnými údaji tedy budou jméno a příjmení podnikatele, případně obchodní firma nebo název, identifikační číslo podnikatele a identifikační číslo provozovny. Jestliže jde o provozovnu určenou pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, musí být označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny a dále prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli.

Provozovnám zřízeným před 1. červencem přidělí živnostenský úřad identifikační číslo, a to nejpozději do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona,tedy do konce června 2011. Podnikatele pak musí o přidělení čísla informovat.

Nadále zůstává v platnosti povinnost podnikatele informovat živnostenský úřad o zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně předem.Na internetových stránkách www.rzp.cz se podnikatel dozví, jaké aktuální údaje má uvedeny v živnostenském rejstříku.