Na živnostenský úřad bez výpisu z Rejstříku trestů

Na živnostenský úřad bez výpisu z Rejstříku trestů

29. 11. 2006 - Ing. Lukáš Vébr
Osoba, která hodlá ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi, již nemusí předkládat výpis z Rejstříku trestů.

V současné době již naplno funguje propojení živnostenského úřadu s Rejstříkem trestů prostřednictvím informačního systému veřejné správy. V praxi to znamená, že osoba, která hodlá ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi, již nemusí předkládat výpis z Rejstříku trestů. Ten si vyžádá příslušný pracovník způsobem umožňujícím dálkový přístup a obdrží jej v elektronické podobě. Je však nutné upozornit, že tento výpis je určen pouze pro účely živnostenského úřadu a nelze jej použít jako doklad pro jiné orgány (např. rejstříkový soud, cizineckou policii apod.).

Bc. Radek Kříž
vedoucí ObŽÚ MěÚ Varnsdorf