Informace pro podnikatele

Informace pro podnikatele

4. 9. 2013 - +DiS. Jan Louka
Dne 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon.

Nově se upravují podmínky podnikání ve výrobě a zpracování paliv a maziv a v distribuci pohonných hmot. Podnikat v uvedených činnostech bude možno na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot“ udělené živnostenským úřadem.

Více se dozvíte na: http://www.mpo.cz/dokument142919.html

Obecní živnostenský úřad Varnsdorf