Informace pro dopravce

Informace pro dopravce

21. 12. 2012 - +DiS. Jan Louka
Upozornění na změnu zákona o silniční dopravě a živnostenského zákona.

Na základě změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009 s účinností od 01.06.2012 došlo k některým podstatným změnám v provozování koncesované živnosti silniční motorové dopravy nákladní a osobní provozované velkými vozidly (tj. nad 3,5 t a vozidla přepravující více než 9 osob včetně řidiče).
Podnikatelé v dopravě provozované výše uvedenými vozidly jsou povinni na základě změny živnostenského zákona do 31.05.2013 požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doplňující doklady. Nesplní-li podnikatel tuto povinnost, živnostenský úřad zahájí správní řízení o změně rozsahu předmětu podnikání u nákladní dopravy na „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“ a u osobní dopravy na „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ (na tzv. malou dopravu). Podání žádosti o výše uvedenou změnu předmětu podnikání je osvobozeno od správního poplatku.

obecní živnostenský úřad