Finanční arbitr

Finanční arbitr

12. 8. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Dne 01.07.2011 vstoupil v platnost zákon č. 180/2011, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a tím je dána nová povinnost pro podnikatele, kteří ...

Dne 01.07.2011 vstoupil v platnost zákon č. 180/2011, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a tím je dána nová povinnost pro podnikatele, kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry a mají živnostenské oprávnění k provozování živnosti vázané  „ Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“  a dále na podnikatele, kteří nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry a mají dosud živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné „ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“,obor č. 47 „ Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo obor č. 70 „ Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“.

V rámci živnosti volné mohou podnikatelé výše uvedené činnosti vykonávat dle přechodných ustanovení zákona č. 145/2010 Sb. nejpozději do 31.12.2011. Tito podnikatelé jsou povinni finančnímu arbitrovi poskytnout zákonem stanovené identifikační údaje dle § 19 zákona č. 180/2011 Sb.  Pokud tak podnikatelé dosud neučinili, je lhůta pro splnění této informační povinnosti stanovena nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, tj. nejpozději do 01.10.2011.

U nově vzniklých živnostenských oprávnění pro vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ je povinnost dána nejpozději ke dni vzniku živnostenského oprávnění. Za nesplnění této informační povinnosti může být uložena pokuta až do výše 1.000.000,- Kč (viz. § 23 zákona o finančním arbitrovi). Více informací včetně formuláře ke splnění informační povinnosti naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.