Elektronické podání

Elektronické podání

8. 10. 2008 - Ing. Lukáš Vébr
Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty k dispozici aplikaci Jednotný registrační formulář (JRF) pro vytváření elektronických podání, prostřednictvím kterého mohou podat ohlášení nové živnosti, oznámení změny a další.

Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty k dispozici aplikaci Jednotný registrační formulář (JRF) pro vytváření elektronických podání, prostřednictvím kterého mohou podat ohlášení nové živnosti, oznámení změny a další. Podnikatelé si mohou vytvořit elektronické podání na svém počítači a podepsané uznávaným elektronickým podpisem jej zašlou do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Příslušný ŽÚ, který je označen pro zpracování tohoto el. podání, odpovídajícím způsobem podání zpracuje v IS RŽP a pokud to bude možné i elektronicky vyřídí.

Aplikace k vytvoření a odeslání podání JRF jsou přístupné na veřejném webu Živnostenského rejstříku na internetové adrese www.rzp.cz nebo na adrese www.mpo.cz včetně příručky s návodem k používání.