Centrální registrační místa

Centrální registrační místa

22. 8. 2005 - +DiS. Tomáš Secký
Přinášíme Vám informace o vytvoření celorepublikové sítě Centrálních registračních míst pro podnikatele (CRM)

Centrální registrační místa pro podnikatele    CRM

Vláda ČR schválila na podzim roku 2004 projekt "Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání" (dále jen ZAP). Projekt ZAP zjednodušuje vstup do podnikání a usnadňuje podnikatelům další kroky, související s plněním administrativních povinností v průběhu jejich podnikatelské činnosti.
V rámci realizace první etapy projektu ZAP, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, byla vytvořena celorepubliková síť Centrálních registračních míst pro podnikatele (dále jen CRM), která vznikla v rámci stávající soustavy prvoinstančních živnostenských úřadů jako základních míst pro registraci fyzických a právnických osob, podnikajících v režimu živnostenského zákona. Úkolem CRM je především to, aby se tato centra stala kvalifikovaným průvodcem a pomocníkem všem podnikatelům při jejich styku s úřady.
V této souvislosti Obecní živnostenský úřad MěÚ Varnsdorf poskytuje podnikatelům možnost při zahájení nebo ukončení své činnosti vyzvednout či vyplnit tiskopisy (mimo tiskopisů požadovaných živnostenským úřadem), které jsou požadovány finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení nebo úřadem práce, a to na jednom místě, bez nutnosti osobní návštěvy uvedených intitucí.


Radek Kříž

vedoucí ObŽÚ MěÚ Varnsdorf