Živnostenský úřad informuje

Prodejci lihovin pozor!

16. 10. 2013 Úprava prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
 

Informace pro podnikatele

4. 9. 2013 Dne 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon o pohonných hmotách a živnostenský zákon.
 

Informace pro dopravce

21. 12. 2012 Upozornění na změnu zákona o silniční dopravě a živnostenského zákona.
 

Změna živnostenského zákona

2. 7. 2012 Dnem 30.6.2012 a 1.7.2012 nabývají účinnosti zákony č. 169/2012 a č.199/2012, kterými se mění živnostenský zákon.
 

Finanční arbitr

12. 8. 2011 Dne 01.07.2011 vstoupil v platnost zákon č. 180/2011, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, a tím je dána nová povinnost pro podnikatele, kteří ...
 

Informace pro podnikatele

30. 12. 2010 Dne 1.1.2011 nabude účinnosti nařízení vlády č.288/2010, o obsahových náplních jednotlivých živností, které reaguje na změny v živnostenském zákoně a souvisejících právních předpisech, které ovlivňují obsah činností spadajících do živností.
 

Nová povinnost pro podnikatele

1. 7. 2010 Podnikatelům, kteří si od 1.7.2010 zřídí provozovnu, přidělí živnostenský úřad identifikační číslo provozovny.
 

Rady pro podnikatele

5. 11. 2008 Co je a co není živností, upravuje zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
 

Elektronické podání

8. 10. 2008 Od 1.10.2008 mají podnikatelské subjekty k dispozici aplikaci Jednotný registrační formulář (JRF) pro vytváření elektronických podání, prostřednictvím kterého mohou podat ohlášení nové živnosti, oznámení změny a další.
 

Pracovište Czech POINT zahajuje provoz.

17. 12. 2007 V těchto dnech dochází na Městském úřadě Varnsdorf ke spuštění provozu pracoviště Czech POINT, odkud je možné odnést si tyto ověřené výstupy: výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí a od ledna výpis z rejstříku trestů.
 

Na živnostenský úřad bez výpisu z Rejstříku trestů

29. 11. 2006 Osoba, která hodlá ohlásit živnost nebo podat žádost o koncesi, již nemusí předkládat výpis z Rejstříku trestů.
 

Centrální registrační místa

22. 8. 2005 Přinášíme Vám informace o vytvoření celorepublikové sítě Centrálních registračních míst pro podnikatele (CRM)