Zápis dětí do prvního ročníku základních škol pro školní rok 2018 - 2019

16.02.2018
Ilustrační obrázek
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují v dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol.

Zápis do prvních tříd proběhne ve středu 25. dubna 2018 od 14 do 18 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2018 šesti let. Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.

Zápis bude prováděn v těchto základních školách

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvková organizace

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pro děti s odkladem povinné školní docházky je zřízena přípravná třída na Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700. Zápis proběhne v termínu zápisu do mateřských škol dne 10. 5. 2018 od 13 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz
  • doporučení pedagogicko-psychologické poradny (možno vyžádat v poradně při vyřizování odkladu povinné školní docházky)