Zápis dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2016 - 2017

05.01.2016
Ilustrační obrázek
Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol - středa 3. února 2016 od 14 do 18 hodin.

Ředitelé základních škol ve Varnsdorfu oznamují po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí do 1. ročníku základních škol

středa 3. února 2016 od 14 do 18 hodin

  • K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dosáhnou ke dni 31. srpna 2016 šesti let.
  • Děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, mohou být přijaté k plnění povinné školní docházky dle příslušných paragrafů školského zákona.
  • Zápis bude prováděn v těchto základních školách:

Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace,
Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín, příspěvková organizace, – pouze v budově Východní 1602,
Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, (zápis do přípravné třídy proběhne v termínu zápisu do mateřských škol).

Ve Speciální základní škole a Mateřské škole, T. G. Masaryka 1804, proběhne zápis do 1. třídy a přípravné třídy od 14 do 16 hodin.

Zákonní zástupci předloží u zápisu tyto doklady:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz

Zápis do 1. ročníku základních škol probíhá v souladu s § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.