Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf - 2014

08.04.2014
Ilustrační obrázek
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo o opětovném vyhlášení dotačního programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností".

Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let  o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2014. Finanční podpora z tohoto programu je určena na podporu obnovy kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a jsou zapsány v registru kulturních památek ČR. Podpora z tohoto programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy MK a zároveň  má prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat zvýšené náklady vlastníků na opravy a údržbu KP.

Program je realizován ve dvou kolech a město Varnsdorf přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 10.05.2014.  Žádost se podává na formulářích, které jsou k vyzvednutí níže v přílohách, včetně ,,Zásad pro  užití neinvestičních prostředků a seznamu povinných příloh, případně  na OSMI  MěÚ Varnsdorf, kancelář č. 44 p. Milan Hanousek, kde je  možné získat všechny potřebné  informace o programu.  Podmínkou žádosti je vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení st.p.péče OSMI MěÚ Varnsdorf, vydané na předmětné stavební práce (opravy objektů).

M.H.

Přílohy: