Výzva vlastníkům kulturních památek ve správním obvodu pověřené obce Varnsdorf - 2015

30.03.2015
Ilustrační obrázek
Ministerstvo kultury ČR rozhodlo po kladných ohlasech z minulých let o opětovném vyhlášení dotačního programu ,,Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“, ORP 2015.

Finanční podpora z tohoto programu je určena na podporu obnovy kulturních památek, které se nalézají mimo památkově chráněná území a  jsou zapsány v registru kulturních památek ČR. Podpora z tohoto programu má dosáhnout zejména tam, kde to dosud stejně účelným a efektivním způsobem neumožňovaly jiné programy MK a zároveň  má prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností kompenzovat zvýšené náklady vlastníků na opravy a údržbu KP.
Program je realizován ve dvou kolech a město Varnsdorf přijímá žádosti o poskytnutí příspěvku do 24. 05. 2015.  Žádost se podává na formulářích, které jsou k vyzvednutí zde, včetně ,,Zásad pro  užití neinvestičních prostředků a seznamu povinných příloh, případně  na OSMI  MěÚ Varnsdorf, kancelář č. 44 p. Milan Hanousek, kde je  možné získat všechny potřebné  informace o programu.  Podmínkou žádosti je vlastnictví objektu a vydané závazné stanovisko oddělení st.p.péče OSMI MěÚ Varnsdorf, vydané na předmětné stavební práce.
M.H.

Přílohy:

Formuláře a zásady programu - .zip