Územní plán města na webu

Územní plán města na webu

8. 12. 2011 - Ing. Lukáš Vébr
Od 8. prosince 2011 je na webu města k nahlédnutí územní plán sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf.

Odbor správy majetku a investic města, úřad územního plánování, oznamuje občanům, že od roku 2011 je na webových stránkách města k nahlédnutí územní plán sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf.

Zveřejněn je hlavní výkres platného územního plánu Varnsdorfu a Studánky u Rumburku, který obsahuje základní informace o funkčním využití jednotlivých ploch, přičemž je v obou mapách zaznamenáno i 9 schválených změn ÚP. Změna č. 10 ÚP a změna č. 11 ÚP jsou zveřejněny samostatně. Územní plán v době svého schválení a vydání v roce 1998 existoval pouze v papírové podobě, takže vždy, když občané měli zájem o údaje v něm obsažené, museli osobně navštívit městský úřad, na webových stránkách byla zveřejněna pouze obecně závazná vyhláška č. 35/98, ve které jsou obsaženy závazné části územního plánu. V roce 2011 byl tedy územní plán převeden do digitální podoby, což umožnilo jeho zveřejnění na webu města.

Pro úplnost pouze zdůrazňujeme, že zveřejněný územní plán má pouze informativní charakter, pokud má občan zájem o ověřené a spolehlivé údaje, je osobní návštěva úřadu územního plánování nezbytná.

"Všechny vydané a platné územně plánovací dokumentace a jejich změny obcí ve správním obvodu ORP Varnsdorf (Dolní Podluží, Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská) jsou uloženy na Městském úřadu Varnsdorf  - na úřadu územního plánování a na stavebním úřadu, dále na obecním úřadu příslušné obce a také na Krajském úřadu Ústeckého kraje na odboru územního plánování a stavebního řádu. Na těchto místech lze do platné územně plánovací dokumentace nahlížet v úředních hodinách."

Územní plán Varnsdorf (38 MB)

Územní plán Varnsdorf-Studánka (16 MB)

Změna č. 10 ÚPNSÚ Varnsdorf (texty a grafické přílohy v PDF zabalené do ZIPu)

Změna č. 11 ÚPNSÚ Varnsdorf (texty a grafické přílohy v PDF zabalené do ZIPu)

Obecně závazná vyhláška č. 35 / 1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF

Zpráva o uplatňování ÚPNSÚ Varnsdorf byla schválena ZM Varnsdorf dne 28.11.2013 usnesením č. 4.07.

Zpráva o uplatňování ÚPNSÚ Varnsdorf  od 10/1998 až 08/2013

Do podkladových částí územně plánovací dokumentace Varnsdorfu (územní plán sídelního útvaru a změny č.2 až 11) lze nahlížet na Městském úřadu Varnsdorfu.

Ing. Václav Nechvíle – úřad územního plánování MěÚ Varnsdorf
Ve Varnsdorfu dne 4.1.2021