Přehled investičních akcí, rekonstrukcí a údržby v roce 2008

08.04.2008
Ilustrační obrázek
Přehled investičních akcí, rekonstrukcí a údržby
ve městě Varnsdorf dle návrhu rozpočtu na rok 2008

Přehled investičních akcí, rekonstrukcí a údržby
ve městě Varnsdorf dle návrhu rozpočtu na rok 2008

Níže uvedeným přehledem seznamujeme občany města se zamýšlenými projekty, které jsou zařazeny do návrhu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2008, a zároveň nabízíme místním podnikatelům a firmám možnost podat ke konkrétním akcím profil své firmy s kontaktními údaji.

Rozpočet města na rok 2008 a jeho definitivní podobu schválilo Zastupitelstvo města Varnsdorf v únoru tohoto roku. Na jednotlivé akce budou vyhlašována výběrová řízení dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf nebo dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. zák. 137/2006 Sb.

Přehled investičních akcí a dalších záměrů budeme v průběhu roku doplňovat dle úspěšnosti dotační politiky města.

AKCE

Doprava

Celoplošné opravy komunikací

Celoplošné opravy chodníků

Oprava zábradlí podél Mandavy

Výstavba autobusových čekáren

PD studie parkovišť na sídlištích

Oprava mostu na ul. Husova včetně PD

PD na prostranství Věžička, přechod z roku 2007

Parkoviště u budovy MěÚ na ul. TGM

Vodní hospodářství

Projektové studie odvodu splaškových a dešťových vod lokalit

Dešťová kanalizace Pěnkavčí vrch

Dešťová kanalizace Hrádek

Dešťová kanalizace ul. Plzeňská – ABX

Vzdělávání

17 MŠ rekonstrukce ústředního topení

3 MŠ rekonstrukce soc. zařízení

2 ZŠ Edisonova výměna oken

4 ZŠ Náměstí PD rekonstrukce

MŠ - malování, oprava střech, fasády, lina, běžná údržba

ZŠ - malování, parkety, lina, opravy omítek, nátěry střech, běžná údržba

ŠJ – malování, běžná údržba


Kultura

Hrádek – rekonstrukce objektu

Oprava drobných sakrálních památek

Bydlení, územní rozvoj

Výměna stožárů a svítidel ul. Poštovní a ul. T.G. Masarykova

Výměna rozvaděče ul. Fr. Kmocha a kabelový spoj ul. Národní

PD – IS lokality RD ( Štursova, )

MěÚ městská policie - střecha

MěÚ – stav.úpravy, el. instalace osvětlení

Knihovna Otáhalova – přechod z r. 2007, 2. etapa, interiér

Hřbitovní kaple – fasáda pokr. akce

TSM – soc. zařízení

Divadlo – oprava střechy

Demolice č.p. 183, garáž Národní

Nemocnice – kuchyně, soc. zařízení LDN, sadové úpravy, vstupní brána,

Poliklinika ul. Poštovní – rek. vnitřní vodovod + kanalizace

Kasárna 27 DPS, úprava prostranství, zeleň, VO ( v případě obdržení dotace)

Ubytovny Lounská, TGM - opravy

Odbor správy majetku a investic
MěÚ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf