Dodatečné informace k veřejné zakázce

23.08.2010
Ilustrační obrázek
Dodatečné informace k VZ "Rekonstrukce výtahu v obytném panelovém domě č.p.2739 ve Varnsdorfu"

K Vaší žádosti o posun zahájení a ukončení doby plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu v obytném panelovém domě č.p. 2739 ve Varnsdorfu“ sdělujeme, že nabídky uchazečů s ukončením doby plnění zakázky přesahující termín uvedený ve výzvě, nebudou zadavatelem vyloučeny z účasti v zadávacím řízení. Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky zohledňují m.j. i lhůtu realizace díla.

Ing. Jaroslav Beránek
ved. odb. správy majetku a investic