Nové sazby u místního poplatku za psů

13.11.2015
Ilustrační obrázek
Dne 1.1.2016 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku ze psů.

Největším rozdílem proti původní OZV je navýšení sazeb a sjednocení částek za každého dalšího psa. Celé znění nové OZV si můžete přečíst na stránkách města zde.

Sazba poplatku činí

za kalendářní rok:

za každého psa

a)

ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě
s nejvýše jedním, dvěma nebo třemi byty

200

b)

ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v jiném domě
než uvedeném pod písm. a)

800

c)

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu, a takový držitel má trvalý pobyt v jiném domě než uvedeném pod písm. a)

200