Zápisy do MŠ a ZŠ 2017

01.04.2017
Ilustrační obrázek
Milí rodiče blíží se zápisy do mateřských a základních škol v našem městě. Novela školského zákona, která nabyla účinnosti dne 01.09.2016, přináší důležité změny pro průběh zápisu do první třídy ZŠ a při vyřizování žádosti o odklad školní docházky.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.4. do 30.4. kalendářního roku, němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Ve Varnsdorfu zápis do prvních tříd ZŠ bude ve středu 12.04.2017 od 14.00-18.00 hod. Mateřské školy, které zřizuje město Varnsdorf, budou připravené k zápisu dne 11.05.2017 od 13.00hod – 16.00hod.

Novela školského zákona zavádí také od školního roku 2017/18 povinné předškolní vzdělávání.

Roland Solloch, místostarosta