Provoz mateřských škol v červenci a srpnu 2010

07.04.2010
Ilustrační obrázek
Provoz mateřských škol v měsíci červenci a srpnu byl stanoven ředitelkami MŠ po dohodě se zřizovatelem.

Mimo provoz je po celé období MŠ T. G. Masaryka, kde bude probíhat rekonstrukce budovy. Ostatní MŠ budou otevřeny v níže uvedených termínech:

1. 7. - 9. 7. MŠ Křižíkova
12. 7. - 23. 7. MŠ Seifertova; MŠ Nezvalova
26. 7. - 6. 8. MŠ Poštovní; MŠ Národní
9. 8. - 20. 8. MŠ Pražská

Rodiče ve své kmenové MŠ nahlásí, ve kterých termínech budou potřebovat zajistit docházku svého dítěte. Ředitelka školy jim následně sdělí možnosti umístění v náhradní MŠ a předá složenku na úhradu úplaty za předškolní vzdělávání na dané období. Ta musí být zaplacena do nástupu dítěte do náhradní MŠ. Vzhledem k omezené kapacitě MŠ žádáme rodiče, aby požadovali umístění svých dětí v době letních prázdnin pouze ve skutečně odůvodněných případech.
OŠKT

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.