Začala revitalizace sídliště Západní

10.08.2012
Ilustrační obrázek
Na sídlišti u Západní ulice byly zahájeny stavební práce na první etapě projektu „Regenerace panelového sídliště Varnsdorf“.

Tato první etapa zahrnuje zřízení dětského hřiště, vybudování parkoviště a instalování veřejného osvětlení, budou vystavěny a rekonstruovány chodníky a provedeny parkové úpravy včetně osazení městského mobiliáře (nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola). Konkrétně se jedná o území od parkoviště v sousedství tenisových kurtů a pozemek podél kolejí směrem k dopravnímu hřišti.
Město získalo na provedení těchto prací dotaci 4 miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora regenerace panelových sídlišť v roce 2012“, celkové náklady dosahují téměř 6 milionů Kč. Stavební práce provádí firma Skanska a.s., dětské herní prvky instaluje firma Tomovy parky s.r.o. na základě výsledku výběrových řízení.

Ačkoliv je cílem respektovat v co nejvyšší míře vzrostlou parkovou zeleň, v rámci stavebních prací dle schválené projektové dokumentace a dodržení legislativních norem pro instalaci herních prvků dětského hřiště dojde také k nezbytnému odstranění některé stávající zeleně. Toto bude kompenzováno nařízenou náhradní výsadbou.
Práce budou probíhat od srpna do října. Stavební činnost na nezbytně dlouhou dobu poněkud znepříjemní život obyvatelům sídliště a znesnadní pohyb a přístup z dotčené strany sídliště Západní. Odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf žádá obyvatele o toleranci a pochopení snížení komfortu při provádění stavebních prací.
OSMI / foto ham

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.