XXVI. zasedání zastupitelstva online

21.06.2017
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 22. června 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 22. června 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Z důvodu výpadku internetového připojení během živého online přenosu přinášíme audio záznam z konání XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf dne 22. června 2017 - zde

 

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/26 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 981/1 a p. p. č. 985/3 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3478 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 3648/1 v k. ú. Varnsdorf a návrh na směnu v k.ú. Studánka u Rumburku
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 883 a p. p. č. 885 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – právo služebnosti
1.09 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.10 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.11 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.12 Žádost o prodloužení termínu oprav č. p. 124 ve Varnsdorfu 
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2016
3.02 Schválení Zřizovací listiny organizační složky Modrý kámen – sociální služby města Varnsdorf
3.03 Poskytnutí dotace z IROP
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr