XXIV. zasedání zastupitelstva online

19.04.2017
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 20. dubna 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 20. dubna 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Nabídka na odprodej garsoniéry
1.03 Demolice ubytovny Lounská 
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2016 
3.02 Zahraniční služební cesta
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2016 a schválení účetní závěrky 2016
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2017
4.03 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše, příspěvkovou organizaci
4.04 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2017
4.05 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr