XXIII. zasedání zastupitelstva online

28.03.2017
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 30. března 2017 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 30. března 2017 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6258/13 v  k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na nabytí stavby do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
3.01 Členství města Varnsdorf ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska 
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 
3.03 Žádost o zajištění financování zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace 
3.04 Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020
4. Finanční záležitosti 
4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr