XX. zasedání zastupitelstva ON-LINE

23.11.2016
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 24. listopadu 2016 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 24. listopadu 2016 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 60 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 5688/71 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 7747, p. p. č. 7728/1 a p. p. č. 7728/4 vše v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 6928/1, p. p. č. 6929, p. p. č. 6930 a p. p. č. 6931/1 vše v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 905 a p. p. č. 906 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.07 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.08 Nabídka na odprodej garsoniéry
1.09 Nabídka na odprodej bytu
1.10 Nabídka na odprodej garsoniéry
1.11 Nabídka na odprodej bytu
1.12 Nabytí lesních pozemků do vlastnictví města
1.13 Schválení smlouvy o spolufinancování
1.14 Podání žádosti o dotaci do Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf
3.02 Účetní závěrka Bytového družstva za rok 2015
3.03 Odměny neuvolněným členům ZM
4. Finanční záležitosti
4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2017
4.02 Rozpočtové provizorium na rok 2017
4.03 Rozpočtové opatření č. 13 na rok 2016
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr