XIX. zasedání zastupitelstva ON-LINE

19.10.2016
Ilustrační obrázek
Zde můžete sledovat audio přenos ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná 20. října 2016 od 15.00 hodin.

Internetovou konektivitu pro online přenos zajišťuje sdružení VDF Free.
Pozvánku na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf naleznete na této adrese.

Program XIX. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 20. října 2016 
od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 6002/1 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 732/3 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Žádost o prodej pozemků po rekonstrukci břehů Mandavy
1.05 Nabídka na odprodej garsoniéry
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
4.01 Návratná finanční výpomoc pro příspěvkové organizace
4.02 Rozpočtové opatření č. 11 na rok 2016
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr