Vyjádření starosty k článku Transparency International

17.01.2017
Ilustrační obrázek
Starosta města Varnsdorf, Ing. Stanislav Horáček, se vyjádřil k článku Transparency International.

Koncem loňského roku se na webových stránkách Transparency International objevil článek "Pomyslel někdo na děti? aneb Varnsdorf připravuje výstavbu mateřské školy, pro koho ale nezjišťoval" zpochybňující možnou budoucí výstavbu mateřské školy v našem městě. Odkaz na článek naleznete na této adrese. Starosta města se rozhodl k celé situaci vyjádřit.

 

"Vyloučíme-li možnost, že k článku zpochybňující snahu iniciativních lidí zlepšit problematickou image Varnsdorfu dala podnět skupina varnsdorfských taky občanů, kteří nikdy nic pro město neudělali, pouze se dusí nenávistí a závistí k úspěšnějším, pak článek o připravované výstavbě nové mateřské školky ve městě je velkým nedorozuměním a je v něm mnoho nesmyslných spekulací. Mohlo k tomu přispět i stručné vyjádření města k otázkám týkajících se zrodu tohoto záměru. Je proto žádoucí všem, kteří se chtějí v tomto problému správně orientovat poskytnout přesné informace.

Začátkem roku 2015 se na město Varnsdorf obrátila společnost TOS VARNSDORF a.s., zda město neplánuje rozšíření kapacit předškolních zařízení a to v souvislosti s připravovaným opatřením o zavedení povinné předškolní docházky. Současně uvedla, že již začala pracovat na projektu vlastní firemní školky s polytechnickou výukou, která by mohla pomoci v budoucnu řešit nedostatek technicky zaměřených lidí v regionu.

Město, které je zřizovatelem předškolních a školních zařízení, tento nápad zaujal a nabídlo firmě TOS Varnsdorf spolupráci na řešení, protože problém se týká všech obyvatel města a zájem města je nabídnout svým občanům kvalitní podmínky pro vzdělávání jejich dětí.

Městský úřad provedl analýzu úrovně a počtu míst ve školkách i základních školách. Bylo zjištěno, že jedna ze školek provozuje svou činnost v stavebně a energeticky ne zcela vyhovujících prostorech, což se v budoucnu bude muset řešit a po zavedení povinné předškolní docházky v roce 2017/2018 budou městu chybět místa v mateřinkách. Proto přijal výhodnou nabídku na společný projekt na výstavbu nové moderní školky pro 50 dětí, v němž se město Varnsdorf ujme role investora, který má možnost získat pro tento účel státní podporu a TOS VARNSDORF a.s. poskytne prostředky na zpracování dokumentace a finanční podíl města. Město vybralo vhodný pozemek na Západní ulici naproti sportovní hale a TOS VARNSDORF a.s. nechal dopracovat projektovou dokumentaci, která byla na mnoha pracovních setkáních konzultována s městem a  jeho připomínky byly do projektové dokumentace zapracovány. Projektová dokumentace byla poté se souhlasem zastupitelstva městu darována.

Již řadu let se mluví o tom, jak je potřebné nastartovat spolupráci veřejného sektoru a soukromých subjektů, která se úspěšně praktikuje v západních zemích. Toto je příklad, jak lze řešit problém ne na úkor druhého, ale ku prospěchu všech, především občanů Varnsdorfu, kteří budou moci umístit své dítě do kvalitního předškolního zařízení. Je proto smutné, že místo slov uznání jsou zainteresovaní lidé očerňováni a podezíráni z nekalých úmyslů. Chci věřit tomu, že se brzy role obrátí a pranýřováni budou ti, kdo rozsévají zášť a nenávist. Nová školka, s jejíž realizací se počítá v roce 2018, bude svým architektonickým řešením ozdobou města, podobně jako svého času město například proslavila stavba 70 mm kina Panoráma."

Ve Varnsdorfu 10.1.2017
Ing. Stanislav Horáček, starosta města