Ve městě se buduje nový bezdrátový rozhlas

25.06.2017
Ilustrační obrázek
Po celém městě se buduje nový bezdrátový bezpečnostní rozhlas. Více informací uvnitř článku.

 

Řada občanů zaznamenala, že na sloupy veřejného osvětlení ve městě jsou v posledním měsíci montovány nové koncové prvky varovného systému – reproduktory, resp. jejich hnízda, která zajišťují varování a vyrozumění obyvatelstva. Město tím plní svojí povinnost uloženou zákonem O Integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nový digitální bezdrátový rozhlas tak nahradí stávající dožitý analogový, který ve městě sloužil od roku 2002 a nebyl z finančních důvodů nikdy dokončen. Pod pojmem moderní digitální bezdrátový rozhlas je zapotřebí si představit kvalitní obousměrný radiový provoz, kdy jednotlivé body odvysílají připravenou relaci, následně o tom informují centrálu a v nastavených intervalech zpětně hlásí svoji připravenost a provozuschopnost (stav akumulátoru, vypadlý přívod napětí, neautorizované zásah do systému apod.). Podmínkou dotace je i provozuschopnost celého systému po dobu 76 hod. výpadku el. napětí.

Za pomoci dotace z Operačního programu životního prostředí tak bude jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) poprvé od odpojení drátového rozhlasu k dispozici všem obyvatelům města včetně Studánky. O jak velkou investici se jedná je vidět již z technických údajů - stávající systém má k dispozici 47 vysílacích bodů ve Varnsdorfu a 3 na Studánce, nový rozhlas má 346 bodů ve Varnsdorfu a 16 na Studánce. Těmito aktivnímu koncovými prvky bude prováděno varování a informování obyvatelstva v případě mimořádné události a jednou měsíčně (první středu v měsíci ve 12 hod.) prováděna akustická zkouška. Nepředpokládáme využití tohoto systému k vyhlašování požárního poplachu. Ten bude vyhlašován i nadále v souladu s právní úpravou prostřednictvím třech sirén, umístěných na budovách divadla, gymnázia a na hasičské zbrojnice.

Na správné a vhodné umístění jednotlivých bodů (především z hlediska technických a akustických poměrů), byla v loňském roce zpracována firmou Envipartner projektová dokumentace. Na základě tohoto projektu nyní firma Empemont (vzešlá z výběrového řízení) výstražný systém osazuje. Dotace však neobsahuje pouze digitální bezdrátový rozhlas, ale řeší také náhradu rotačních sirén za akustické (mluvící), rozšíření hladinového měření místních vodních toků a zpracování digitálního povodňového plánu města a digitálního povodňového plánu obce s rozšířenou působností.

Nový povodňový plán je na rozdíl od svého dřívějšího papírového předchůdce zpracovaný v elektronické podobě, což umožňuje jakékoliv aktualizace v reálném čase a také jeho on-line umístění na webových stránkách města. Veřejná část obou plánů je k dispozici všem občanům v režimu prohlížení na následujících odkazech www.edpp.cz/var_uvodwww.edpp.cz/orpvarn_uvod a budeme rádi za vaše případné připomínky. V souvislosti se pracováním digitálního povodňového plánu byly na základě dlouhodobých zkušeností upraveny i úrovně hladin pro jednotlivé stupně povodňové aktivity a to na hodnoty 1. SPA 90, 2. SPA 110 a 3. SPA 130 cm vodního sloupce.

O dotaci v hodnotě téměř 12 milionů korun se spoluúčastí města ve výši cca 2,5 mil. korun zažádalo město v roce 2015 (společně s městem Rumburk), v roce 2016 obě města dotaci získala a v letošním roce ji realizují.

Jiří Sucharda, pracoviště krizového řízení a požární ochrany, Ing. Přemysl Brzák, vedoucí OŽP