Projekt regenerace sídliště

09.12.2016
Ilustrační obrázek
Město Varnsdorf se bude ucházet o dotaci ze státního rozpočtu.

Město Varnsdorf se bude ucházet o dotaci ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. V současné době se na odboru správy majetku a investic zpracovává projekt regenerace sídliště, jehož území je vymezeno vnitřním blokem a ulicemi Křižíkova a Západní.

 

Projekt regenerace bude zahrnovat zejména:

  • rekonstrukce místních komunikací a přilehlých stání
  • rekonstrukce chodníku
  • rozšíření veřejného osvětlení
  • nové řešení vegetačních úprav
  • vybavení dětského hřiště (pískoviště, houpačka, domeček, vláček, hopsadlo, prolézačka, odpočívadlo, průlezový labyrint...)
  • umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na psí výkaly, stojany na kola...)

Záměrem projektu je celkové zkvalitnění prostředí sídliště. V návaznosti na tyto činnosti proběhne ve dnech mezi obyvateli sídliště anketa, ve které mohou občané vyjádřit svůj názor a uvést náměty za zlepšení bydlení na sídlišti. Výsledky ankety budou sloužit jako jeden z podkladů pro návrh řešení celého prostoru sídliště.