Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

17.03.2017
Ilustrační obrázek
Zastupitelé se opět sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 30. března 2017


I N F O R M A C E

o konání XXIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
Místo konání: Studentské centrum Střelnice
Doba konání: 30. března 2017 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 4233 a p. p. č. 4234 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 6258/13 v  k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na nabytí stavby do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Členství města Varnsdorf ve Sdružení pro rozvoj Šluknovska
3.02 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2017 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.03 Žádost o zajištění financování zahrady MŠ Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace
3.04 Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020
4. Finanční záležitosti
4.01 Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2017
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf


Ve Varnsdorfu dne 17. března 2017


Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.