Dotace na rok 2017 byly schváleny

01.03.2017
Ilustrační obrázek
V Dotačním programu města Varnsdorf pro rok 2017 bylo podáno 77 žádostí. Výše požadovaných dotací od města činila celkem 1 012 050 Kč.

 

V Dotačním programu města Varnsdorf pro rok 2017 bylo podáno 77 žádostí. Výše požadovaných dotací od města činila celkem 1 012 050 Kč. Město podpořilo 74 žádostí ve výši 900 000 Kč.

V oblasti kultura a vzdělávání bylo 28 žádostí, tělovýchova a sport 37 žádostí, sociální a zdravotní oblastí 9 žádostí. Pouze u třech žádostí nebylo poskytnutí dotace doporučeno. U 15 žádostí členové komise doporučili částečné snížení požadované dotace nezávisle na bodovém ohodnocení s ohledem na zpracování projektu po stránce obsahové, účelnost předloženého rozpočtu, zaměření projektu a jeho přínos v dané oblasti.

Žádosti hodnotila sedmičlenná dotační komise ve složení ThMgr. Roland Solloch – předseda, Mgr. Romana Cupalová, Miloš Kostlán, Ing. Ilona Martinovská, Mgr. Václav Zemler, Ing. František Hricz a Zbyněk Šimák.

Hodnocení přijatých žádostí bylo prováděno anonymně na základě bodového systému podle stanovených kritérií.

V případě podjatosti vůči některé žádosti se člen komise hodnocení vzdal písemným prohlášením (uplatněno v 9 případech), aniž by bylo ovlivněno hodnocení žádostí.

Roland Solloch, místostostarosta

Tabulka schválených dotací pro rok 2017