Usnesení z 6. schůze Rady města Varnsdorf

20. 12. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 6. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 20.12.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2018
2. Různé
2.01 Návrh na jmenování do funkce vedoucího Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2018
Usnesení č. 538/2018
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 23 na rok 2018 v předloženém znění.


2. Různé

2.01 Návrh na jmenování do funkce vedoucí Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu
Usnesení č. 539/2018
Rada města rozhodla jmenovat do funkce vedoucí Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Ing. Martinu Dubskou s účinností od 01.01.2019.

 

 


Ing. Stanislav Horáček                                           Josef Hambálek 
starosta města                                                     místostarosta města  

Město