Dotační pracovní komise

  • ThMgr. Roland Solloch, předseda
  • Jiřina Trebatická, tajemník, tel.: 417 545 142, e-mail: jirina.trebaticka@varnsdorf.cz
  • Josef Hambálek
  • Mgr. Jan Šišulák
  • Tomáš Secký, DiS.
  • Bc. Daniel Syrovátka
  • Ing. Ilona Martinovská
  • Marta Maryšková