Okružní trasy městem

Trasa A - Špičák (545 m)

Kategorie: OKRUŽNÍ TRASY MĚSTEM

1. ul. Otáhalova čp. 1260, Městské centrum kultury a vzdělání (MCKV - Městské informační středisko, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže) Varnsdorf, křižovatka - památný strom - Buk lesní červenolistý (výška 25 m, stáří 200 let), park - plastika Raněný od sochaře Jaroslava Horejce je připomínkou obětí 2. světové války

2. Poštovní ul.: budova pošty postavená v letech 1896 - 1899, novorenesanční stavba

3. Tyršova ul.: Starokatolický kostel Nejsvětějšího Spasitele (z roku 1874), secesní vily

4. ul. Partyzánů: Městské divadlo s Galerií "D"

5. ul. T. G. Masaryka: - zajímavý strom - kaštanovník setý, Evangelický kostel (červený kostel) - vysvěcen v prosinci 1905, secesní budova speciální ZŠ a MŠ

6. Východní ul. ZŠ, ul.Komenského: kopec Špičák (Skalka)

7. zpět po ul. Komenského, Poštovní ul.: poliklinika - památný strom - Topol bílý (výška 21,5 m, stáří 120 - 150 let), ul. Legií: secesní domy

8. náměstí E. Beneše: Kostel sv. Petra a Pavla (1776), pamětní deska nad vchodem připomíná první světové provedení Beethoveny Missy solemnis dne 29. června 1830, budova římskokatolické farnosti, městský úřad, ZŠ

9. náměstí E. Beneše, Melantrichova ul.,Mariánská ul., Seifertova ul.: klasicistně empírové vily

10. Střelecká ul. : ZŠ, - památný strom - Liliovník tulipánokvětý (výška 20 m a 23 m), Gymnázium Varnsdorf a VOŠ a SŠ Varnsdorf

11. ul. Čs. mládeže, Spojovací ul., ul. 5. května, směr SRN - Seifhennersdorf - hraniční přechod (auto, pěší, cyklisté)

Trasa B - Hrádek (437 m)

Kategorie: OKRUŽNÍ TRASY MĚSTEM

1. ul. Otáhalova čp. 1260, Městské centrum kultury a vzdělání (MCKV - Městské informační středisko, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže) Varnsdorf, křižovatka - památný strom - Buk lesní červenolistý (výška 25 m, stáří 200 let)

2. Poštovní ul.: budova pošty postavená v letech 1896 - 1899

3. Tyršova ul.: Starokatolický kostel Nejsvětějšího Spasitele, rodinné vily

4. ul. Partyzánů: Městské divadlo, ul. Tyršova, ul. Východní: ZŠ

5. ul. Pohraniční stráže (po kostkách): Morový sloup, památný strom - Dub letní pyramidální (výška 24 m, stáří 90 - 100 let), Hradní ul., znělcový vrch Hrádek s 29 m vysokou rozhlednu

6. zpět Hradní ul., ul. Petra Bezruče, zajímavý strom - Borovice limba, Kamenická ul., ul. J. Hory, ul. 5. května, ul. Střelecká: ZŠ, památný strom - Liliovník tulipánokvětý, Gymnázium a VOŠ a SŠ Varnsdorf

7. Seifertova ul., Mariánská ul., Melantrichova ul., (kolem autobusového nádraží), náměstí E. Beneše

8. náměstí E. Beneše: Kostel sv. Petra a Pavla (1776), pamětní deska nad vchodem připomíná první světové provedení Beethoveny Missy solemnis dne 29. června 1830, budova římskokatolické farnosti, městský úřad, ZŠ

9. Národní ul.: v parku plastika Raněný od sochaře Jaroslava Horejce je připomínkou obětí 2. světové války, ZUŠ - výstavní galerie Liduška

Trasa C - nákupní

Kategorie: OKRUŽNÍ TRASY MĚSTEM

1. ul. Otáhalova čp. 1260, Městské centrum kultury a vzdělání (MCKV - Městské informační středisko, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže) Varnsdorf, křižovatka - památný strom - Buk lesní červenolistý (výška 25 m, stáří 200 let)

2. ul. Otáhalova, Národní ul.: Hypermarket Albert - památný strom - Liliovník tulipánokvětý, Střední ul., ul. F. Kmocha: prodejna DM, Penny, ul. Pražská: Lidl - nákupní zóna, zajímavý strom - Borovice limba, Buk lesní červenolistý, ul. Čs. letců

3. Kostelní ul.: zajímavý strom - Dub letní, starší zástavba domků

4. Karlova ul.: Kostel sv. Karla Boromjského ("kostel bez věže" - vysvěcen 3. září 1912), zajímavý jehličnatý strom - Douglaska tisolistá, vlakový viadukt

5. Husova ul.: Centrum Panorama s kinem a restaurací

6. Národní ul.: nákupní zóna, park u MCKV - plastika Raněný od sochaře Jaroslava Horejce je připomínkou obětí 2. světové války

Trasa D - sportovní

Kategorie: OKRUŽNÍ TRASY MĚSTEM

1. ul. Otáhalova čp. 1260, Městské centrum kultury a vzdělání (MCKV - Městské informační středisko, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže) Varnsdorf, křižovatka - památný strom - Buk lesní červenolistý (výška 25 m, stáří 200 let), park - plastika Raněný od sochaře Jaroslava Horejce je připomínkou obětí 2.světové války

2. Národní ul.: dům čp. 512 postavený v klasicistně empírovém stylu je sídlem ZUŠ a ČSOB

3. Krkonošská ul., přes můstek nad říčkou Mandava

4. Západní ul.: krytý plavecký bazén, sportovní hala a venkovní sportovní areál

5. Edisonova ul., ul. Sportovců: tenisové kurty

6. Polní ul., Kostelní ul.: Kostel sv. K. Boromejského ("kostel bez věže"), zajímavý jehličnatý strom - Douglaská tisolistá

7. Karlova ul.: nemocnice (LDN), zajímavý strom - Dub letní

8. Rybník Mašiňák - chovný

Trasa E - okružní

Kategorie: OKRUŽNÍ TRASY MĚSTEM

1. ul. Otáhalova čp. 1260, Městské centrum kultury a vzdělávání (MCVK)

Městské informační středisko, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže Varnsdorf, křižovatka - památný strom - Buk lesní červenolistý (výška 25 m, stáří 200 let, park - plastika Raněný od sochaře Jaroslava Horejce je připomínkou obětí 2.světové války

2. Národní ul.: památný strom - liliovník tulipánokvětý

3. náměstí E. Beneše: Kostel sv. Petra a Pavla (1776), pamětní deska nad vchodem připomíná první světové provedení Beethovenovy Missy solemnis dne 29. června 1930, budova římskokatolické farnosti, městský úřad, základní škola

4. ul. Legií: secesní domy, rodinné vilky

5. Východní ul.

6. ul. T. G Masaryka: Evangelický kostel / červený kostel - vysvěcen v prosinci 1905, zajímavý strom - kaštanovník setý, budova Speciální ZŠ (secesní zástavba z počátku 20. století), zajímavý strom - Jedlovec kanadský

7. Poštovní ul.: budova pošty (1896 - 1899)

8. Revoluční ul., ul. Partyzánů, Městské divadlo s Galerií "D"

9. Tyršova ul.: rodinné vily, Starokatolický kostel Nejsvětějšího Spasitele z roku 1874

10. Národní ul., Nádražní ul.: vlakové nádraží - památný strom - Topol černý, Palackého ul.

11. ul. Žitavská - směr SRN - Grossschönau - hraniční přechod (auto, pěší, cyklisté)