Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

7. 6. 2019 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 20. června 2019

I N F O R M A C E
o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Centrum Střelnice

Doba konání: 20. června 2019 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh prodej p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7777 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č.  6770/1, části p. p. č. 6770/2 a části p. p. č. 4209/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 149 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 7380 a p. p. č. 7381 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Uzavření smlouvy o spolupráci s SVS a. s. při rekonstrukci kanalizace a dešťové kanalizace v ul. Národní 
1.13 Rozhodnutí o nabídkovém řízení „Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
 
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2018
3.02 Dohoda o společném záměru s městem Žitava 
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o omezení provozování některých hazardních her
3.04 Vypracování projektové dokumentace Mateřská škola, ulice Západní
3.05 Žádost o schválení zvýšení spoluúčasti města v rámci projektu prevence kriminality Pobyty pro děti a mládež
3.06 Podání žádosti o neinvestiční dotaci a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2019“
3.07 Přijetí investiční dotace pro ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf a spolufinancování projektu „Obnova školní zahrady“ 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 7. června 2019

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.