Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

12. 4. 2019 - Ing. Lukáš Vébr
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 25. dubna 2019

I N F O R M A C E
o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Centrum Střelnice  
Doba konání: 25. dubna 2019 od 15:00 hod.

Program jednání:
1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh prodej p. p. č. 235 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh prodej p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/141 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.08 Splnění podmínek prodeje domu č. p. 1125 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Investiční projekt Multifunkční učebna a bezbariérovost ZŠ a MŠ Bratislavská  
3.02 Spolufinancování veřejně prospěšných prací     
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2018 a schválení účetní závěrky 2018
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2019
4.03 Výzva Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci OZV č. 4/2012
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


Ing. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 12. dubna 2019

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.
Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.
Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.
Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.
Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.