Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

11. 1. 2019 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 24. ledna 2019.

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Centrum Střelnice  
Doba konání: 24. ledna 2019 od 15:00 hod.

Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Žádost o prodej pozemků pod DTS
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 2584/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/38 se stavbou garáže v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 51 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 158 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na prodej části p. p. č. 6459/1 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na prodej p. p. č. 2555/1 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na nabytí části p. p. č. 3814/5 v k. ú. Varnsdorf
1.09 Návrh na prodloužení termínu realizace a kolaudace stavby
1.10 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti inženýrské sítě
1.11 Návrh na prodej části p. p. č. 593 a p. p. č. 596 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
 
3.01 Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností 
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování 
3.04 Návrh na nabytí 33 bytových jednotek v k. ú. Varnsdorf
4. Finanční záležitosti   
4.01 Členské příspěvky města Varnsdorf na rok 2019
4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 11. ledna 2019

Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován. Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos. Záznamy z jednání sledujte na městském kanále YouTube.

Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.

Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.

Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/