Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

13. 4. 2018 - +DiS. Jan Louka
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 26. dubna 2018

I N F O R M A C E

o konání XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání:             Studentské centrum Střelnice 
Doba konání:             26. dubna 2018 od 15:00 hod.


Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 947/1 a p. p. č. 948 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 6234/33 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na zrušení usnesení
1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
3.01 Pravidelná roční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017
3.02 Nabytí nemovitostí – soubor 39 bytových jednotek v č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města
4. Finanční záležitosti
4.01 Závěrečný účet města za rok 2017 a schválení účetní závěrky 2017
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2018
4.03 Vyjádření k nabídce odkupu akcie od Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem
4.04 Odpis daňových pohledávek (na vědomí)
4.05 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2018
4.06 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2018
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

 

Ing. Stanislav Horáček v. r.

Starosta města Varnsdorf 

Ve Varnsdorfu dne 13. dubna 2018


Upozornění: Obsah pozvánky je průběžně aktualizován.
Ze zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf bude probíhat on-line audio přenos.

Záznamy z jednání sledujte na městském kanále youtube.
Usnesení a výsledky hlasování naleznete zde.

Bližší informace k projednávaným bodům získáte buď na Městském úřadu Varnsdorf, nebo u svých zastupitelů.

Kontakty na zastupitele najdete na adrese:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/zastupitelstvo-mesta/.

Kontakty na úředníky MěÚ Varnsdorf najdete na:
http://www.varnsdorf.cz/cz/ostatni/kontakty/kompletni_seznam_kontaktu/.