Územně analytické podklady - aktualizace k 31.12.2014

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Varnsdorf  2014:

  • 1_výkres_hodnot
  • 2A_výkres_limitů_doprava_příroda_ost
  • 2B_výkres_limitů_vodní hospodářsrtví
  • 2C_výkres_limitů_energetika_a_spoje
  • 3_výkres_záměrů
  • 4_výkres_problémů
  • UAP_pRURU_RURU_2014
  • Varnsdorf_RURU

Vše ve formátu ZIP.

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop