Archiv zakázek

Zveřejněné zakázky Zpracovávané zakázky Vyhodnocené zakázky Uzavřené zakázky Archiv zakázek
Výzvy pro podání nabídek Probíhá hodnocení Zveřejnění výsledků Informace o průběhu relizace Uzavřené zakázky před 1.1.2012

 

 
14.05.2015
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku zadanou dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
22.08.2014
Město Varnsdorf zrušilo zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu:
 
23.12.2011
Výzva více zájemcům o zakázku malého rozsahu
 
24.10.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku: "Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města"
 
24.10.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města"
 
24.10.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Celoroční smlouva na odstraňování havarijních stavů s následnými opravami na budovách v majetku města"
 
17.10.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
 
19.09.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu"
 
29.08.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava koryta potoka v ulici Myslivecká, Varnsdorf".
 
18.08.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava komunikace, opěrné zdi a soustavy propustků po povodni v 08/2010, Varnsdorf“.
 
04.08.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení ve 2. N. P. objektu sp. haly Varnsdorf“
 
29.07.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava koryta drobného vodního toku na p. č. 3312 a 3315/2 Varnsdorf"
 
22.07.2011
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: " Oprava rozdělovacího objektu nad rybníkem Kočka, Varnsdorf".
 
08.07.2011
Město Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf"
 
04.07.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Vybavení archivu MěÚ Varnsdorf pojízdnými regály"
 
04.07.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vypracování projektové dokumentace - Oprava střechy polikliniky č. p. 2060 Varnsdorf"
 
20.06.2011
Město Varndorf vyzvývá zájemce k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávku v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění: „Vybudování technologického centra ORP Varnsdorf - část II " Pořízení elektronické spisové služby"
 
20.06.2011
Město Varnsdorf vyzvývá k podání nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávku v rámci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (§ 38 zákona):„Vybudování technologického centra ORP Varnsdorf - část I " Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického centra"
 
09.06.2011
Město Varnsdorf vyzvývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava dlážděných svodových cest na hřbitově ve Varnsdorfu"
 
09.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava střechy Nemocnice Varnsdorf"
 
09.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava střechy vrátnice Technických služeb Varnsdorf"
 
06.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - Studánka I a II"
 
06.06.2011
Město Varsndorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Budějovická - penetrace"
 
06.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Spojovací - ABS"
 
06.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Budějovická - ABS"
 
06.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:„Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Táborská - ABS"
 
06.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Smetanova - ABS"
 
06.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava MK ve Varnsdorfu - ul. Edisonova - ABS"
 
01.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Oprava fasády na Městském divadle Varnsdorf"
 
01.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna klempířských prvků na fasádě Městského divadla Varnsdorf".
 
01.06.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Výměna oken v Městském divadle Varnsdorf"
 
30.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava podlahy v šatnách 2. ZŠ Edisonova 2821, ve Varnsdorfu".
 
30.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: " Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka u pošty ve Varnsdorfu"
 
30.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava chodníku v ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu"
 
30.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Oprava chovníku v ul. Kmochova ve Varnsdorfu"
 
30.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: "Oprava chovníku v ul. Legií ve Varnsdorfu"
 
12.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
 
12.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
 
11.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu
 
09.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu.
 
02.05.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu:"Bezbarierový vstup do objektu 14. MŠ Nezvalova 2024 ve Varnsdorfu"
 
11.04.2011
Město Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zřízení mateřské školy v objektu ŽS Bratislavská 994 ve Varnsdorfu"
 
01.12.2010
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc říjen 2010
 
30.09.2010
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc září 2010
 
22.09.2010
Technický dozor a koordinátor BOZP na stavbě: Kanalizace a vodovod Varnsdorf.
 
18.08.2010
Odbor správy majetku a investic zveřejňuje výsledky výběrových řízení za měsíc červenec 2010