Územní plán

Odbor správy majetku a investic města zveřejnil na webových stránkách města územní plán sídelního útvaru Varnsdorf (ÚPNSÚ Varnsdorf) v prohlížecím formátu pdf. K nahlížení je hlavní výkres územního plánu Varnsdorfu a Studánky u Rumburku, který obsahuje základní informace o funkčním využití jednotlivých ploch, přičemž jsou v něm zaznamenány i schválené změny, kterých bylo do současné doby pořízeno 9. Změny č. 6 až 9 jsou současně zveřejněny i samostatně, jelikož byly pořízeny za platnosti nového stavebního zákona (od 1.1.2007).

Pro úplnost pouze zdůrazňujeme, že zveřejněný územní plán má pouze informativní charakter, pokud má občan zájem o ověřené a spolehlivé údaje, je osobní návštěva úřadu územního plánování nezbytná.

Územní plán Varnsdorf (38 MB)
Územní plán Varnsdorf-Studánka (16 MB)