Kontakty

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad, T. G. Masaryka 1838, Varnsdorf
tel. : ústředna: +420 417 545 222

Pro telefonický kontakt s pracovníkem úřadu využijte přímé linky.

Foto - portrét

Bc. Josef Fibiger

vedoucí odboru
Tel. linka: 417 545 230
Budova: T. G. Masaryka 1838
Jméno Pozice Budova Linka
Bc. Beranová Jitka sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte I - Ř) T. G. Masaryka 1838 417 545 232
Bc. Breburda Petr sociální pracovník T. G. Masaryka 1838 417 545 233
Mgr. Cupalová Romana manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka, koordinátorka sociálních služeb T. G. Masaryka 1838 417 545 234
Čelková Marcela pracovnice OSVZ - veřejný opatrovník, žádosti do DPS, žádosti na ub. pro matky s dětmi, zvláštní příjemce důchodu T. G. Masaryka 1838 417 545 235
Bc. Dlasková Lenka sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče T. G. Masaryka 1838 417 545 236
Bc. Dvořáková Ludmila sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež (dle příjmení dítěte A-K) T. G. Masaryka 1838 417 545 237
Mgr. Farová Iva sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé T. G. Masaryka 1838 417 545 238
Franěk Tomáš pracovník veřejné služby, veř. prosp. práce, alternativní tresty T. G. Masaryka 1838 417 545 231
Bc. DiS. Holubová Lenka sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež (dle příjmení dítěte L-Ž) T. G. Masaryka 1838 417 545 239
Horáková Zdeňka administrativní pracovnice OSVZ T. G. Masaryka 1838 417 545 241
Bc. Jančová Zdeňka sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte S - Ž) T. G. Masaryka 1838 417 545 242
Mgr. Křížová Jana zástupkyně vedoucího odboru T. G. Masaryka 1838 417 545 240
Bc. DiS. Riedelová Renata sociálně-právní ochrana dětí - dědictví, CAN, DN (dle příjmení dítěte A - CH) T. G. Masaryka 1838 417 545 243
Bc. Smolíková Světlana sociální pracovnice T. G. Masaryka 1838 417 545 245
Sobotková Alena pracovnice zajišťující dohody o výkonu PP T. G. Masaryka 1838 417 545 244